Contact us - China

Motortronics China

M & P Machinery & Electronics Control
32 Jiaxin Road, Jimo
Qingdao, China 266229 
Tel:  86-532-81725028
Fex: 86-532-81725038
www: mp-cn.com